onsdag 3 juli 2013

Bi-problem

När man sitter ute och njuter av en välbehövd fika i skuggan av ett äppelträd och hör något som surrar kan reaktionerna generellt delas upp i två läger; de som flyr fältet och de som inte rör en fena. Ofta hör man från de surrkänsliga ett utrop om "Biiin!", men om den bistra sanningen ska fram är vilda bin idag faktiskt väldigt sällsynta. Man skulle nästan kunna gå så långt som att säga utrotningshotade. Anledningen är en kombination av många olyckliga omständigheter som har blivit allt vanligare de senaste decennierna.

Den första och främsta av dessa orsaker skulle nog många biodlare tillskriva den epidemiliknande utbredningen av honungsbiets fiende nummer ett; varrokvalstret. Detta har skett på grund av oss själva genom kraftigt ökad internationell handel och korsning på senare år; innan 1990 var Sverige I princip varroafritt.

Orsak nummer två kan tillskrivas brist på bra mat; enformigt och intensivt jordbruk ger undermåligt pollen (majs exempelvis) som visserligen mättar bina men med försämrat immunförsvar som resultat. De förr så vanliga blomsterängarna och betesmarkerna, med den medföljande biologiska mångfalden, är på kraftig nedgång och därmed minskar också den pollen som ger starka bin. Konsekvensen av det här är att övervintringarna blir tuffare och fler och fler samhällen stryker med för varje år som går.

Det är inte ofta man skänker en tanke till de här små liven, men det går inte att överdriva nödvändigheten av att vi har bin på vår planet; 80 % av allt det du äter finns till på grund av bin. Om de då skulle försvinna krävs det inte mycket fantasi för att föreställa sig hur den världen skulle se ut. Det här är redan en verklighet i Kina där man måste pollinera allt för hand; en metod som är både tidskrävande, kostsam och synnerligen ineffektiv. Det är alltså inte bara honung som vi skulle få bli utan.

Lyckligtvis blir medvetandet kring det här "osynliga" problemet allt större och idag skrev DN om intitivativet Bee Urban som syftar till att öka närvaron av bin genom att erbjuda något så roligt som bi-adoptioner! Andra saker man kan göra för att påverka bi-situationen är att köpa svensk honung (gärna ekologisk), rent generellt välja svenskodlat och ekologiskt för att minska bekämpningsmedel som inverkar negativt på bina och käka kött från frigående djur som håller våra ängar öppna. Vill du kanske till och med börja arbeta med bin kan jag tipsa om Kungsbackatraktens Biodlarförening som mer än gärna hjälper nybörjare.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar