torsdag 13 februari 2014

GMO - fara å färde

Det finns få saker som får mig att rysa till så mycket som när jag hör ordet GMO och på sista tiden har jag fått allt större anledning till att oroa mig lite mer. Det började med en artikel New York Times där man tar upp den akuta situation världens bin befinner sig i och att en eventuell åtgärd för detta skulle då vara genmodifierade bin som är motståndskraftiga mot det varrokvalster som står för en stor del av massdöden av samhällen. I teorin är det en beundransvärd tanke, men vad odlandet med GM-grödorna i USA har lärt oss är att aldrig underskatta naturens krafter.

Första problemet är att vi inte naivt ska tro att företagen gör det här av ren god vilja och omtanke för vår planet och dess invånare, utan den enskilt största drivkraften är pengar. När pengar är inblandade brukar resultatet sällan bli särskilt bra då det snart hamnar utom kontroll med stora negativa påföljder eftersom girighet ofta försämrar omdömet och de ansvariga kan i slutändan helt enkelt köpa sig fria.

Andra problemet är att företagen arbetar utifrån tanken att naturen är statisk utan någon som helst utveckling eller evolution, vilket är något som till och med alla skolbarn idag borde känna till att det inte fungerar så. Det har lett till att varje gång en gröda modifieras för att mostå något annat, sätts en process igång där skadedjuret utvecklar en resistens. På så lite som ett decennie kan den ursprungliga ändringen vara helt verkningslös och en ny lösning måste utarbetas, som efter ytterligare tio år är lika överflödig den. Det låter i mina öron inte särskilt hållbart.

Tredje problemet är att företag idag ges möjlighet till att patentera gener och ett ypperligt exempel på varför det här ställer till det för alla andra kan man ta från USA där bland annat Monsanto processar mot enskilda jordbrukare. Anledningarna är att den patenterade grödan har lyckats nästla sig in bland vanliga icke-modifierade på sätt som är bortom bondens kontroll; flygande frön och naturlig förökning. Resultatet är att vanliga människor antingen sätts i personlig konkurs om de försöker bestrida kraven, de får finna sig i ett evigt slavkontrakt med företagen eller helt enkelt lägga ner hela verksamheten om de två första alternativen inte känns vettiga. En intressant dokumentär på detta är The Future of Food som jag starkt kan rekommendera och att fundera över efter att ha sett den är "vill vi verkligen ha det så här i Europa också?".


Ett fjärde problem som vi möjligtvis kommer ställas inför inom en snar framtid är de mycket allvarliga konsekvenserna av att leka allsmäktig med naturen. Kommer det leda till att naturliga grödor slås ut allteftersom skadedjuren blir mer svårbekämpade med vanliga medel? Kommer det i slutändan bara finnas en sorts majs och vad händer när den ägs av ett rikt multinationellt företag vars enda uppgift är att tjäna pengar? Hur påverkas vi när vi får i oss GM-grödor? Vad händer när företagen programmerar växterna att inte naturligt förökas för att tjäna mer pengar och denna egenskap sprider sig till andra plantor?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar