torsdag 28 maj 2015

Ett, två, tre, rött ljus

De allra flesta av oss har väl någon gång råkat på WWFs Fiskguide, antingen för att vi använt den själva eller för att vi sett den lyftas fram i medier och i matbutikerna. Jag skulle vilja säga att den är ett perfekt exempel på kunddriven miljöframgång som med rätt verktyg har anammats av de stora livsmedelskedjorna. Det börjar med att en organisation erbjuder en möjlighet till kunskap för den vanliga människan som kanske inte har tid att sätta sig in i minsta lilla detalj om allt och det i sin tur leder till en ökad kundmedvetenhet. När den växer sig allt större och när trycket till slut blir så stort från så många finns det inget annat val för de som vill tillmötesgå sina kunder än att vända sig dit vinden blåser, även om det bara är i rent PR-syfte.

För en del kanske det här låter som något negativt, att det bara är pengar och ökande kundandelar som driver något framåt, men är det inte så det måste vara? Det kommer med all säkerhet alltid finnas dåliga företag vars tveksamma och ljusskygga tilltag möjliggörs med murkna lagstiftningar, precis lika säkert som att det alltid kommer finnas företag som har mer etiska och moraliska målsättningar. Man kan lätt känna sig maktlös för man är ju bara en enda människa, men i verkligheten är vi väldigt många och det är det man ska utnyttja till max för att få till förändringar. Ska man dra till med något riktigt pampigt, men ändå ganska passande för situationen, kan man nämna det klassiska citatet av den brittiske filosofen Edmund Burke:

"All that is necessary for the triumph of evil is that good men do nothing."

Pretentiöst är kanske första ordet man tänker på när man läser det, men det är likväl väldigt sant. Som bevis på vad vi som konsumenter faktiskt har åstadkommit finns Hemköps fiskpolicy som bland annat säger att inga rödlistade havslevande kreatur ska finnas i deras diskar och att det till år 2020 endast ska finnas sorter med grönt ljus. Coop är också på rätt väg med sin fiskstrategi, som jag däremot personligen hade velat se lite mer hårddragen eftersom de trots allt marknadsför sig själva som en grön matvarukedja. Samma sak med Ica där arbetet går framåt och man försöker så långt som möjligt undvika rödlistade arter.

Anledningen till varför jag drar upp nåt som ändå börjar kännas lite gammalt och väl vedertaget är för att WWF igår kom ut med den uppdaterade utgåvan av den landbaserade motsvarigheten, Köttguiden. Där bedöms alla olika typer av kött utifrån ett flertal kriterier; biologisk mångfald, användning av bekämpningsmedel, djurens välfärd och klimataspekten. Med hjälp av den här kan man som kund göra ett snabbt och klokt val när man står där i butiken och funderar på huruvida den svenska flaggan på köttpaketet verkligen ger så mycket mervärde som man tror eller om det är smartare att välja lamm före kyckling. Är det bara en tidsfråga innan butikerna kommer att sätta upp små klisterlappar i köttdiskarna där färgen anger det klokaste valet?