tisdag 3 november 2015

Oktoberresultatet

Ibland läser jag till och med mina egna texter dåligt vilket har lett till en jättetabbe, men av det goda slaget. Jag har under oktober månad vägt våra sopor för att jämföra med hur det gick för oss i februari och har varje vecka nu redovisat de aktuella siffrorna med de förra inom parentes.

Vad som kan klassas som ett angenämt problem uppstod dock när jag i ursprungsinlägget återgav resultatet per person medan jag nu har räknat på hela hushållet, det vill säga två personer. Allt jag hittills rapporterat ska därmed delas med två för att det ska bli rätt. Omräknat ger en årskonsumtion av sopor därmed följande, med februaris siffror inom första parentesen och snittet för Sverige 2014 inom den sista:
  • glas 7,69 kg (12,51 kg) (19,90 kg)
  • kartong/wellpapp 4,18 (9,31 kg) (12,80 kg)
  • metall 0,82 kg (1,08 kg) (1,60 kg)
  • plast 2,81 kg (6,08 kg) (5,59 kg)
  • papper/tidningar 7,43 kg (17,63 kg) (29,65 kg)
  • matavfall 14,63kg (35,52 kg) (76,42 kg)
  • brännbart 0,92 kg (2,91 kg) (220,42 kg)
Det jag med andra ord först trodde var ett nederlag i vissa kategorier, som glas och metall, var egentligen en minskning som "bara" var under 50 procent. I alla de andra har vi lyckats minska med 55 (kartong), 54 (plast), 58 (papper), 59 (matavfall) och 68 (brännbart) procent! Klappar mig själv lite på axeln där faktiskt.

Under den första mätningen ansträngde vi oss inte något speciellt och nu efter några månaders omställning och eftertanke har vi alltså lyckats minska vår avfallsmängd i snitt med strax över hälften. Om man kunde vifta med en magisk trollstav och få samma siffror att gälla för hela sveriges befolkning hade vi minskat mängden sopor med nästan 3,2 miljoner ton! Det är ganska mycket.

Icke att förglömma är dock att bara 0,7 procent av allt som vi slänger deponeras. Resten rötas för biogas, materialåtervinns till nya produkter eller förbränns för energi. Det är i absoluta världsklass så vi ska absolut inte förakta allas ansträngning, även om det finns gott om utrymme för förbättring. Själv blir jag bara mer peppad att sänka mängden ytterligare.

En del kanske tycker att det här är meningslöst när det finns grejer som påverkar miljön i mycket större utsträckning, exempelvis köttätande och transporter. Jag tycker istället man ska se det som att det finns mängder med möjligheter att göra något för att ta hand om vår planet och det här är en av dem. Sen ska jag säga att det är väldigt skönt att inte behöva slänga så mycket, både för själen och att man fysiskt slipper kånka på det.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar